นโยบายคุณภาพ
          บริษัทเราต้องผลิตชิ้นงาน ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ และ ทูลลิ่งด้วยความ "เที่ยงตรง แม่นยำ ทำตามมาตรฐาน บริการลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"
Quality Control
           เรามีการควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตรวมถึงการขอใบรับรองวัตถุดิบจากผู้ขาย ในส่วนของกระบวนการผลิต เรามีการตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตทุกกระบวนการเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพหลุดถึงลูกค้า และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของ ชิ้นงานที่ผลิต ให้เป็นไปตาม Drawing ข้อกำหนดของลูกค้า รวมถึงจุดที่ลูกค้าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เราจะจัดทำเอกสาร Quality Point เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบโดยทั่วกัน

Quality System

19 January 2011 ISO9001:2008 Certification Audit (TUV Rheinland)

New Measuring Instrument
1.Digimicro & Digimicro Stand
 2.Video Microscope
 
 
 
 
 
 
Measuring Instrument
No. Measuring Manufacture Model Range (mm) Premissible Q'ty
1. Digimatic Caliper Mitutoyo 500-752 0-150 ±0.01 3
2. Vernier Caliper Mitutoyo 530-114 0-200 ±0.05 2
3. Vernier Caliper Mitutoyo 530-115 0-300 ±0.05 1
4. Digimicro Nikon MFC-101 0-100 ±0.005 2
5. Digimicro stand Nikon MS-11C 120 x 180 ±0.005 2
6. Profile Projection Mitutoyo PH-3500 250 x 150 ±0.005 1
7. Gauge Block Vertex VGB-112 0.5 - 100 ±0.005 1
8. Gauge Block Vertex VGB-87 0.5 - 100 ±0.005 2
9. Pin Gauge Vertex - 1 - 20 ±0.005 1
10. Dial Indicator Mitutoyo 513-405 0 - 0.1 ±0.005 6
11. Micrometer Mitutoyo 293-340-70 0-25 ±0.005 3
12. Micrometer Mitutoyo 293-241 25-50 ±0.005 1
13. Micrometer Mitutoyo 293-242 50-75 ±0.005 1
14. Micrometer Mitutoyo 293-243 50-100 ±0.005 1